| Bidmix.cz - online bazar, inzerce zdarma | Balíkdozahraničí.cz - úsporná přeprava zásilek do zahraničí | Expresní-Pošta.cz - spolehlivé doručení zásilek včas s vyzvednutím u Vás |
Co: >>> rozšířené hledání

VIP INZERÁTY


VOLNÁ POZICEVOLNÁ POZICEVOLNÁ POZICEVOLNÁ POZICEPodmínky vkládání

Pravidlá pre pridanie inzerátu na portál USABAZAR.cz

Uverejníme iba inzeráty pridané v českém jazyku. Inzerát je potrebné umiestniť do zodpovedajúcej kategórie.

Je zakázaná inzercia firiem. Napr. autobazár môže inzerovať len konkrétne auto a nie autobazár ako celok.

Text inzerátu napísaný iba VEĽKÝMI PÍSMENAMI je zakázaný. Pred text inzerátu je zakázané vkladať znaky ako ": ? ! ( ) @ # ©", medzeru a iné. Je zakázané používanie superlatívov ako "najlepší, najväčší, najlacnejší" a iných.

Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo zmazať inzeráty, ktoré: Vyhradzujeme si právo vymazať nevhodné a duplicitné inzeráty a v prípade potreby inzerát presunúť do inej kategórie, bez akéhokoľvek upozornenia.

Vyhradzujeme si právo vymazať už zvýhodnený inzerát, ktorý porušuje Podmienky pridavania inzerátov!!!

Pri opakovanom porušovaní týchto podmienok si vyhradzujeme právo dočasne alebo úplne pozastaviť možnosť inzerovať cez portál USABAZAR.cz

Vyhradzujeme si právo zverejniť pridané inzeráty na serveroch tretích strán bez súhlasu Používateľa.


Čas zverejnenia inzerátu
Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 6 mesiacov. Po tejto lehote bude automaticky vymazaný. Pri vymazaní bude užívateľovi zaslaný potvrdzujúci mail o odstránení inzerátu.

Ak bude chcieť inzerent inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám pomocou čísla inzerátu a hesla pri príslušnom inzeráte.


Záverečné ustanovenia
Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

Prevádzkovateľ je oprávnený meniť a inovovať služby poskytované serverom bez súhlasu Používateľa a aj bez predchádzajúceho oznámenia zmien Používateľovi. 

KONTAKT


Kontakty
RSS